Fot. nowysacz.naszemiasto.pl

Piotr Lachowicz sekretarzem Nowego Sącza.

Od 1 lutego 2019 r. funkcję sekretarza Nowego Sącza pełni Piotr Lachowicz. Ojął to stanowisko ponownie, po 12 latach przerwy. W związku nowym stanowiskiem, zrezygnował z funkcji sekretarza gminy Podegrodzie, gdzie pracował od 2007 r.

Piotr Lachowicz (ur. 1967) jest absolwentem studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Ekonomiki Produkcji) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego na Politechnice Krakowskiej. W 2009 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W latach 1999-2006 był dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych oraz sekretarzem Nowego Sącza. Od 2007 do 2019 roku pełnił funkcję sekretarza gminy Podegrodzie. W latach 2006-2018 pełnił funkcje radnego. W 2018 roku został wybrany na radnego Sejmiku województwa małopolskiego z listy „Koalicji Obywatelskiej”. W Krakowie jest przewodniczącym Komisji statutowo-prawnej.

Dwa razy kandydował w wyborach na stanowisko prezydenta Nowego Sącza. W 2006 roku przegrał fotel prezydenta miasta z Ryszardem Nowakiem, różnicą kilkunastu głosów.

Jakie są obowiązki sekretarza miasta?

Sekretarz miasta to jedno z najważniejszych stanowisk w urzędzie. Nadzoruje i koordynuje szereg działań tej jednostki. Poza tym sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Transportu i Komunikacji, Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Biurem Rady Miasta oraz Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.