Pieniądze od starostwa dla Szkółek Ginących Zawodów

9 stycznia 2020 r. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski spotkał się z przedstawicielami szkółek ginących zawodów. W tym roku na ich wsparcie Powiat Nowosądecki przeznaczył kwotę 196,5 tysiąca złotych. Nadzór nad projektem sprawuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

– Na zajęcia finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego uczęszcza kilkaset osób. Tygodniowo jest to 149 godzin nauki. Dzięki takiej działalności nasza kultura i tradycja zostaną ocalone od zapomnienia. Efekty pracy instruktorów są widoczne podczas imprez i wydarzeń kulturalnych w regionie. Prezentują się tam muzycy, którzy uczyli się gry na instrumentach właśnie u was, a swoje prace prezentują artyści, których uczyliście rzeźby, ceramiki, czy malarstwa na szkle. Wasza praca przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturalnego regionu. Bardzo za to dziękuję.

– powiedział starosta zwracając się do instruktorów.

Podpisano także umowy z instruktorami na kolejny rok.

Wśród 57 Szkółek Ginących Zawodów jest między innymi 39 Szkółek Muzykowania Ludowego: skrzypce, trąbka, klarnet, basy, zespoły instrumentalne i kontrabas.

Ponadto, dzieci i młodzież uczęszczają na zajęcia do szkółek: bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, rzeźby, malarstwa, plastycznej, ikonopisarstwa, grafiki, piosenki oraz śpiewu i tańca regionalnego.

Szkółki Ginących Zawodów w gminie Podegrodzie

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu prowadzi zajęcia muzyczne, hafciarskie, ceramiczne, malowania na szkle oraz plastyczne. Zajęcia odbywały się również w filiach Gminnego Ośrodka Kultury w Podrzeczu, Mokrej Wsi i Naszacowicach.

Wraz ze starostą, umowy wręczali: wicestarosta Antoni Koszyk i członek Zarządu Edward Ciągło. Spotkanie prowadzili: Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Krzysztof Szewczyk – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

źródło: nowosadecki.pl
Fot. Maria Olszowska