Pieniądze dla sołectw gminy Podegrodzie na rok 2019

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć, służących poprawie życia mieszkańców. W trzynastu sołectwach gminy Podegrodzie rady sołeckie zdecydowały, na co chciałyby przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. W miejscowościach naszej gminy, większość środków zostanie przeznaczona na rozbudowę/remont infrastruktury drogowej.

Podegrodzie

W Podegrodziu 10 tys. zł przeznaczono na zakup kostki brukowej na potrzeby wyłożenia placu obok świetlicy wiejskiej, mieszczącej się w remizie OSP Podegrodzie, pozostałe 27,7 tys. przeznaczono na remont drogi gminnej na Osowie od P. Szabli.

Brzezna

Sołectwo Brzezna otrzyma 10 tys. złotych na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od Iwańskiego do Piekarskich. 30 tys. mieszkańcy sołectwa mają zagwarantowane w budżecie na wykonanie chodnika w głównej alejce na starej części cmentarza.

Olszana

W Olszanej, rada sołecka zdecydowała o przeznaczeniu 22 tys. 359 zł na wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej, mieszczącej się w OSP Olszana oraz 22 tys. 300 zł na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej.

Gostwica

10 tys. zł przeznaczono w Gostwicy na remont drogi gminnej w stronę P. Czesława Zielińskiego. Mieszkańcy muszą zdecydować, czy położony zostanie asfalt czy tzw. nakropek. Następne 10 tys. pójdzie na wybetonowanie drogi gminnej „Wądoły”. Kolejne 5 tys. zł z funduszu sołeckiego przeznaczono na doposażenie świetlicy w remizie OSP Gostwica.

Naszacowice

W Naszacowicach kwota 20 tys. zł ma zostać przeznaczona na wykonanie odwodnienia na drodze gminnej łączącej Naszacowice z Juraszową w Soślinie. Kolejne 20 tys. dla tego sołectwa pójdzie na ułożenie kostki brukowej na placu, obok świetlicy wiejskiej w Naszacowicach. Za ok. 4,7 tys. złotych zostanie wykonane boisko do koszykówki.

Długołęka-Świerkla

W Długołęce-Świerkli rada sołecka zdecydowała o przeznaczeniu 34 718 zł. na remont drogi gminnej Rębacz – Kolbuszówka i 10 tys. zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP.

Stadła

W Stadłach 16 tys. zł przeznaczono na wykonanie drogi asfaltowej na drodze gminnej do Olszaka.  Według założeń – o 4 tys. zł więcej ma kosztować opracowanie planu na odbudowę mostu na Potoku „Gostwiczanka”

Olszanka

Ponad 40 tys. zł kosztować będzie remont drogi gminnej na osiedlu Słoneczne od Starego sklepu do P. Ubik.

Mokra Wieś

W Mokrej Wsi środki z funduszu sołeckiego w kwocie ok. 36 tys. zostaną przeznaczone na wykonanie chodnika na drodze gminnej od skrzyżowania do kapliczki.

Podrzecze

Mieszkańcy Podrzecza zdecydowali przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na wymianę pieca centralnego ogrzewania w świetlicy tutejszego Gminnego Ośrodka Kultury.

Chochorowice

27 904 zł dostało do dyspozycji sołectwo Chochorowice, gdzie konieczne jest rozgraniczenie oraz wykonanie asfaltu na drodze gminnej „Zalaski”.

Rogi

W Rogach na ok. 22 tys. 200 zł wyceniono w ramach funduszu sołeckiego remont drogi gminnej (utwardzenie i położenie powierzchni asfaltowej) od P. Krzyśko, w stronę „Działów”.

Juraszowa

W Juraszowej 21 tys. zł przeznaczono na remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki).