Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące wzrostu poziomu wody!

Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 03:00 dnia 14.05.2019 r. do godz. 09:00 dnia 15.05.2019 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu m.in. w zlewni Dunajca oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowej części województwa).

Prawdopodobieństwo zdarzenia wynosi 80 %, a stopień zagrożenia określono na drugi ( w skali 3 – stopniowej)

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /018/ 448-69-10, /018/ 448-69-11.