OSP Podrzecze włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

28 kwietnia 2021 r. Komendant Główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisał decyzje o włączeniu z dniem 1 maja 2021 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, kolejnych 69 jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Do KSRG włączonych zostało 68 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 1 wojskowa straż pożarna. Z powiatu nowosądeckiego włączono jednostki OSP Podrzecze oraz OSP Przydonica.

Wkrótce do włączonych jednostek zostaną przesłane stosowne decyzje.

W lutym br. informowaliśmy o nowym herbie jednostki OSP Podrzecze, na którym  umieszczona została kapliczka św. Franciszka z Asyżu, która znajduję się w przysiółku „Tłoki”. W tym artykule przedstawiliśmy również krótką historię Ochotniczej Straży Pożarnej Podrzecze.

Nowy herb OSP Podrzecze