Odszkodowania po wichurze – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z wichurami, które wstąpiły w ostatnich dniach na terenie Małopolski, Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu udostępnił aktualne procedury oraz wzory wniosków o dotację na wypłatę zasiłków celowych.

Do 6 tys. złotych – tyle mogą otrzymać rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pieniądze mają być wypłacane w formie zasiłków, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść nawet 200 tys. złotych.

Szczegółowe informacje, wnioski dostępne są tutaj.