Odpust na Strzygańcu – parafia Brzezna

W czwartek,  12 września rozpoczyna się „Triduum” przed odpustem na Strzygańcu. Główne uroczystości odpustowe zaplanowane są na niedziele przy kaplicy, gdzie mieszkańcy Brzeznej i Chochorowic od stuleci modlą się przed Jezusem Frasobliwym.

Triduum przed odpustem w kościele na Strzygańcu odbędzie w czwartek, piątek i sobotę. W czwartek i sobotę – Msza św. z kazaniem o godzinie 19.00.  Natomiast w piątek o godzinie 17.30 odbędzie się Droga Krzyżowa z kościoła parafialnego do kościoła na Strzygańcu.  Na miejscu około godziny 18.30 odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana.

W niedzielę odbędzie się uroczystość odpustowa na Strzygańcu. W związku z tym, Msze św. w kościele parafialnym w Brzeznej odbędą się o godz.: 8.30 i 16.30 (nie będzie Mszy św. o godz. 10.30). Na Strzygańcu pierwsza Msza odprawiona będzie o godz. 7.00, a Uroczysta Suma odpustowa z homilią, którą będzie celebrował Ks. prałat Józef Wałaszek rozpocznie się o godz. 11.00.

I oto raz stał się cud!

Jak mówi legenda, jedna z gospodyń ujrzała wielką jasność, bijącą nad maleńką kapliczką z figurą Jezusa Frasobliwego, ustawioną na słupie wbitym w granicę pól i łąk między Brzezną a Chochorowicami. Pan Jezus zwrócił swą postać do niej. Widzieli tę jasność również inni mieszkańcy obu wsi, więc postanowili to miejsce wyróżnić.

Najpierw gazda Bartłomiej Gałęziowski przybił do słupa kupioną w Starym Sączu latarnię. Następnie za zgodą proboszcza, z ubieranych pieniędzy wystawili mieszkańcy kapliczkę mieszczącą trzy osoby. Widząc, że miejsce gromadzi pielgrzymów z dalszych okolic, mieszkańcy wystawili większą kaplicę, pół drewnianą, a pół murowaną. Pierwsza kaplica wystawiona była w r. 1691 przez Bartłomieja i Marię Gałęziowskich z Brzeznej, druga przez niewiadomych fundatorów.

Cała historia kaplicy na Strzygańcu tutaj.