Odczyt z wodomierza przekaż telefonicznie, sms-em lub mailem

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID – 19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu zwraca się z prośbą o samodzielne dokonanie odczytu i przekazanie danych telefonicznie lub e- mailowo, w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

W przypadku, gdy nie uzyskamy takiej informacji zwrotnej, naliczenie opłaty nastąpi według średniego zużycia wody odbiorcy.

– informuje ZGK w Podegrodziu.

Bardzo prosimy o podawanie informacji tj. odczytu licznika i danych punktu na adres
e-mailowy: m.kapusta@podegrodzie.pl,   a.kulak@podegrodzie.pl,

Kontakt telefoniczny w godz. 700 – 1500 w poniedziałki od 800 -1600.
tel. 18-448-49-56, 18- 448-49-53, 795-910-210
Dane można podawać sms-em na nr telefonu: 795-910-210

źródło: UG Podegrodzie