Odblaskowa Szkoła w SP Stadła

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Stadłach przystąpiła do Akcji „Odblaskowa Szkoła” organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, której celem jest wyposażenie wszystkich uczniów w gadżety odblaskowe oraz promowanie bycia widocznym na drodze. W ramach akcji odbyły się następujące działania:

  • 100% uczniów zostało zaopatrzonych w elementy odblaskowe,
  • Klasy I- VII przystąpiły do konkursu plastycznego „Noszę znaczki odblaskowe i jestem widoczny na drodze”,
  • Na apelu szkolnym, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, Pani Dyrektor przypomniała wszystkim uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się nie tylko w drodze do szkoły i domu, ale także podczas popołudniowych zabaw, gdyż w Stadłach panuje dość wzmożony ruch pojazdów. Szczególna uwaga dotyczyła użytkowników rowerów ( ich oświetlenia oraz wyprowadzania z terenu szkoły)
  • W czasie godzin wychowawczych odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze
  • Zorganizowano również spotkanie z policjantem (pogadanka)
  • W ramach akcji wykonano gazetki ścienne informujące uczniów o zasadach zachowania się na drodze.
  • 7 Listopada klasy IV, V i VI przeszły w „Marszu Odblaskowym” ulicami miejscowości. Aby wzmocnić przekaz oraz główną ideę marszu, uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe oraz inne odblaskowe elementy wykonane własnoręcznie. Podczas przemarszu budzili ciekawość nie tylko kierowców, ale również mieszkańców wsi, jednocześnie przypominając, że piesi szczególnie w okresie jesienno-zimowym są narażeni na niebezpieczeństwo na drodze.

Mamy nadzieję, że po tym szeregu działań świadomość uczniów wzrosła i zawsze będą pamiętać o tym, żeby być widocznym na drodze, oraz że gadżet odblaskowy może uratować życie!

SP STADŁA