Odblaskowa Szkoła w Podegrodziu

Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu przystąpiła do X edycji Małopolskiego Konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”.

Szkolni koordynatorzy: Anita Karpierz, Iwona Sasak i Adam Rams opracowali harmonogram działań, w którym ujęto:

  • spotkania klas 0 – VIII z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Starym Sączu na temat bezpiecznego poruszania się na drodze i konieczności noszenia odblasków;
  • udział uczniów klas 0 – III w praktycznych zajęciach bezpiecznego poruszania się na drodze;
  • przygotowanie ściennych gazetek klasowych promujących bezpieczeństwo na drodze i
  • promujących noszenie elementów odblaskowych;
  • zorganizowanie w klasach 0 – VIII pogadanek dotyczących konieczności noszenia elementów odblaskowych;
  • konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły” dla klas 0 – III;
  • komputerowy konkurs wiedzy „Odblaskowa szkoła” w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII;
  • szkolenie dla uczniów klas VIII „Od pieszego do zmotoryzowanego” prowadzone przez Fundację „Bezpiecznie do Celu”.

W dniu 8 października zorganizowana została „akcja korytarzowa”. Podczas przerw międzylekcyjnych wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pozytywnie nakręceni” promowali zasady bezpiecznego poruszania się na drodze oraz noszenie odblasków.

Uczniowie klas I – III otrzymywali tematyczne kolorowanki, łamigłówki, i rebusy, a w kąciku wiedzowym utrwalali m.in. numery alarmowe uczestnicząc w quizie dotyczącym zachowań bezpiecznych na drodze.

Starsi uczniowie, rozwiązując krzyżówki, wykreślanki sprawdzali swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Mogli również przy wykorzystaniu Alkogogli zobaczyć jak alkohol i inne środki psychoaktywne wpływają na upośledzenie zmysłów uczestników ruchu drogowego. Poprzez wykonanie takich czynności jak przejście slalomem między pachołkami oraz trafianie do celu doświadczali: zmian w ocenie odległości, podwójnego widzenia oraz braku koordynacji mięśniowej.

Głównym punktem akcji były dwudniowe ćwiczenia praktyczne uczniów klas IV – VIII z  wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego udostępnionego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Uczniowie klas IV przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową mogli swoje wiadomości poszerzyć o praktyczną naukę poruszania się po jezdni pieszych i rowerzystów. System bezpiecznych mat, mini znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna pozwoliły wszystkim uczniom na utrwalenie przepisów ruchu drogowego oraz przeżyć autentyczne sytuacje, które mogą spotkać ich na drodze.

Kolejne zaplanowane działania realizowane będą do końca października.

SP Podegrodzie