„Odblaskowa Szkoła” w Podegrodziu

Szkoła Podstawowa w Podegrodziu w okresie od IX – X 2019 r. realizowała działania dotyczące Małopolskiego Konkursu promującego bezpieczeństwo uczniów na drodze „Odblaskowa szkoła”. W ramach działań konkursowych koordynatorzy projektu Iwona Sasak i Anita Karpierz opracowali harmonogram działań.

W dniach 8 i 9 października 2019r zorganizowane zostały dwudniowe ćwiczenia praktyczne uczniów klas IV – VIII z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego udostępnionego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Uczniowie klas IV przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową poszerzyli wiadomości o praktyczną naukę poruszania się po jezdni pieszych i rowerzystów. System bezpiecznych mat, mini znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna pozwoliły wszystkim uczniom na utrwalenie przepisów ruchu drogowego oraz przeżyć autentyczne sytuacje, które mogą spotkać ich na drodze. Uczniowie utrwalili wiadomości również podczas akcji korytarzowej, gdzie wolontariusze SKW „Pozytywnie nakręceni” w specjalnie przygotowanych kącikach promowali zasady bezpiecznego poruszania się na drodze oraz noszenie odblasków. Uczniowie klas I – III otrzymali tematyczne kolorowanki, łamigłówki i rebusy, a w kąciku wiedzowym utrwalili numery alarmowe. Starsi uczniowie poprzez krzyżówki oraz wykreślanki sprawdzili swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa. Przy wykorzystaniu alkogogli zobaczyli, jak alkohol i inne środki psychoaktywne wpływają na upośledzenie zmysłów uczestników ruchu drogowego. Poprzez wykonanie takich czynności, jak przejście slalomem między pachołkami oraz trafianie do celu doświadczyli: zmian w ocenie odległości, podwójnego widzenia oraz braku koordynacji mięśniowej.

8 października 2019 r. odbyły się też spotkania klas 0 – VIII z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Starym Sączu. Celem spotkań było przypomnienie i utrwalenie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się na drodze i konieczności noszenia odblasków.

Wyżej wymienione działania oraz inne podejmowane systematycznie w naszej szkole pozwalają uczniom na usystematyzowanie informacji dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się na drodze oraz znaczenia i roli noszenia odblasków.

Mamy nadzieję, że podejmowane w naszej szkole działania oraz wsparcie rodziców w utrwalaniu nawyku noszenia odblasków przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszej gminy.

SP Podegrodzie,
Opracowanie: Anita Karpierz