Od 14 września zmiany w logowaniu do banków

Od 14 września zmieni się system logowania do bankowości internetowej. Od teraz będzie wymagane silne uwierzytelnienie w procesie logowania (zalecenia dyrektywy PSD2). Zmiany czekają klientów m.in.: PKO BP, Pekao, mBanku, Santander Banku, ING Banku Śląskiego, Alior Banku. Poniżej opis zmian jakie nastąpią w niektórych bankach.

Zmiany w logowaniu do bankowości elektronicznej: Alior Bank

Klienci, którzy będą chcieli zalogować się do bankowości elektronicznej będą musieli podać jednorazowy kod wysłany SMSem (opcjonalnie: potwierdzą logowanie za pomocą aplikacji mobilnej). Klienci, którzy zdecydują się na dodanie swojego urządzenia do listy urządzeń zaufanych, będą mogli logować się podając wyłącznie identyfikator i hasło.

Zmiany w logowaniu do bankowości: Bank Pekao

Klienci banku będą mogli dokonać autoryzacji albo za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay (metoda bezpłatna) albo kodów SMS (w większości przypadków płatne), nie rzadziej niż co 90 dni. Klient będzie musiał podawać kod również w przypadku sprawdzania historii operacji starszych niż 90 dni lub wykonując transakcję płatniczą. W przypadku konieczności silnego uwierzytelnienia podczas logowania w aplikacji mobilnej PeoPay, klient zostanie poproszony o podanie PIN-u nawet w przypadku ustawionego logowania biometrią. Dla transakcji płatniczych zastosowanie będzie miał szereg wyłączeń z silnej autoryzacji, np. przelewy między własnymi rachunkami lub przelewy do zdefiniowanych odbiorców.

Zmiany w logowaniu do bankowości elektronicznej: ING Bank Śląski

Klienci ING po 14 września będą mogli zalogować się do bankowości elektronicznej na kilka sposobów. Jeśli chodzi o standardowe logowanie, to konieczne może być wpisanie kodu autoryzacyjnego z SMS-a (oprócz podania loginu i hasła). Jednak nie zawsze podanie kodu będzie konieczne – to system bezpieczeństwa przeanalizuje sytuację i zdecyduje, czy dodatkowa autoryzacja jest potrzebna w danym wypadku.

W przypadku aplikacji mobilnej logowanie będzie mogło przebiegać na trzy sposoby:

  • użytkownik albo będzie musiał podać PIN,
  • albo zalogować się przy pomocy identyfikatora biometrycznego,
  • albo użyć obu metod jednocześnie.

Zmiany w logowaniu do bankowości elektronicznej: mBank

mBank zdecydował się na potwierdzanie logowania do bankowości internetowej za pomocą kodu z SMS-a lub mobilnej autoryzacji. Sposób logowania do bankowości mobilnej pozostaje bez zmian. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której klient doda komputer do zaufanych, wówczas bank będzie go prosił tylko od czasu do czasu o dodatkowe potwierdzenie logowania.

Zmiany w logowaniu do bankowości: Santander Bank

Po 14 września klienci Santander Banku będą musieli dodatkowo podać kod SMS, użyć tokenu czy mobilnego podpisu, czyli jednego z narzędzi autoryzacyjnych (mPodpis). W przypadku bankowości mobilnej sposób logowania pozostaje taki sam jak wcześniej.

Zmiany w logowaniu do bankowości: Citi Handlowy

Tak jak w przypadku większości banków, również w Citi Handlowy aby zalogować się do bankowości elektronicznej, konieczne będzie podanie dodatkowo kodu autoryzacyjnego z SMS-a lub autoryzowanie mobilne (Citi Mobile Token).

Bank Pocztowy

Od 14 września podczas logowania do bankowości internetowej klient będzie otrzymywał dodatkowy kod SMS lub będzie proszony o hasło do certyfikatu do autoryzacji w bankowości.

Bez zmian w PKO BP

Tak jak do tej pory, w zależności od preferencji, klienci będą mogli korzystać z różnych form autoryzacji, np. z kodów SMS lub kodów jednorazowych z karty kodów.

Bank Millennium wprowadził zmiany wcześniej

Klienci Banku Millennium nie muszą obawiać się dodatkowych zmian, jeśli chodzi o logowanie – bank dostosował metody autoryzacji już wcześniej.