Andrzej Hulimka /Reporter

1 lutego 2021 r. rozpocznie się składanie wniosków o 500 plus

Od 1 lutego 2021 r. rozpoczyna się składanie wniosków o świadczenie wychowawcze „500 plus”. W formie elektronicznej wnioski można składać już od 1 lutego 2021, a w formie pisemnej tj. tradycyjnej papierowej dopiero od 1 kwietnia 2021.

Od 2021 roku zmianie uległy terminy składania wniosków o 500 plus. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 1 maja kolejnego roku. W celu otrzymania tego świadczenia konieczne jest złożenie nowych wniosków.

Będzie można tego dokonywać już od 1 lutego każdego roku w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  • bankowości elektronicznej,
  • portalu ePUAP,
  • portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia,

a od 1 kwietnia każdego roku w formie tradycyjnej tj. papierowej.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia wychowawczego 500 plus uzyskają pieniądze w zależności od terminu złożenia wniosku. I tak:

  • złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. pozwoli na otrzymanie świadczenia do 30 czerwca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 31 lipca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. umożliwi wypłatę świadczenia do 31 sierpnia 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. spowoduje wypłatę świadczenia do 30 września 2021 r.

źródło: OPS Podegrodzie