Obchody 73 Rocznicy Ostatniej Walki i Śmierci mjr Józefa Kurasia „Ognia”

Jan Kuraś, Prezes Fundacji Pamięć i Wolność oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zapraszają na obchody 73 Rocznicy Ostatniej Walki i Śmierci mjr Józefa Kurasia „Ognia”.

Obchody  odbędą się 15 lutego 2020 (sobota) w Waksmundzie,  gmina Nowy Targ. Upamiętnienie 7 i 8 kompanii  zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica Józefa Kurasia ps ,,Ogień” w Beskidzie Sądeckim to przywrócenie żołnierzom Wyklętym tzw.drugiej konspiracji należnego miejsca w historii.

Program obchodów

  • Godzina 11.00 uroczysta Msza Święta w kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Waksmundzie celebrowana przez księdza doktora Henryka Majkrzaka.
  • Godzina 12.30 Apel poległych na cmentarzu w Waksmundzie oraz złożenie wieńców i wiązanek na grobach poległych Żołnierzy
  • Godzina 14.00 uroczysty obiad dla zaproszonych gości.