Nowy kustosz sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego
Fot. Papczynski.pl

Nowy kustosz sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego

Od 1 października 2020 roku funkcję kustosza Sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii sprawować będzie ks. Paweł Naumowicz MIC. Zastąpi na tym stanowisku ks. Jana M. Rokosza MIC, który dalej będzie pełnił swoją duszpasterską posługę na Mariankach jako przełożony domu zakonnego.

Ks. Paweł Naumowicz urodził się 8 sierpnia 1966 roku w Elblągu. W tym samym mieście ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Pięć lat studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

Po ukończeniu studiów inżynierskich ks. Paweł wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów; w 1994 r. złożył śluby wieczyste, a trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie. Dwa lata pracował w duszpasterstwie powołań, a przez kolejne cztery lata pełnił funkcję prefekta seminarzystów mariańskich.

W 2003 r. ks. Naumowicz został skierowany na studia do Rzymu. W trakcie drugiego roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Gregoriańskim został wybrany przełożonym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje do 2017 r. Następnie powrócił do Rzymu i po trzech latach ukończył studia doktoranckie i przedstawił rozprawę doktorską na temat duchowości św. Stanisława Papczyńskiego i charyzmatu Zgromadzenia Księży Marianów. Dnia 1 października 2020 objął urząd kustosza Sanktuarium Św. Stanisława Papczyńskiego.

źródło, fot. papczynski.pl