Podegrodzie – nie będzie drugiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w tym roku

Jak informuje Urząd Gminy Podegrodzie – w tym roku nie zostanie zorganizowana druga zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie kontenerowym w poszczególnych sołectwach naszej gminy.

Tego typu odpady można zawozić przez cały rok do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu (GPSZOK), bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty. GPSZOK usytuowany jest na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Podegrodziu. Punkt ten jest czynny 1 raz w tygodniu w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 20:00 w okresie od kwietnia do września oraz w godzinach od 9:00 do 17:00 w okresie od października do marca. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu: 18 448 49 59.

Jednocześnie informujemy, iż początkiem roku 2020 zostanie zorganizowana kolejna zbiórka  odpadów wielkogabarytowych.

– czytamy na stronie UG Podegrodzie.

Odpady wielkogabarytowe, czyli jakie?

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na swój rozmiar i masę nie mogą być umieszczane w typowych workach/pojemnikach. Do takich odpadów zaliczamy m. in. stare meble, stoły, łóżka, krzesła, materace, dywany, kabiny prysznicowe, umywalki, zabawki dużych rozmiarów. Odpady wielkogabarytowe są problemowe ze względu na swoje duże rozmiary.

źródło: UG Podegrodzie