Najwyższy III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Podegrodziu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził dzisiaj III, najwyższy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Ostrzeżenie dotyczy m. in. miasta Nowego Sączu oraz powiatu nowosądeckiego i obowiązuje do dnia jutrzejszego.

Czujnik jakości powietrza, znajdujący się na Urzędzie Gminy w Podegrodziu, obecnie pokazuje normy stężenia pyłu PM10 przekroczone o 100% oraz PM2.5 przekroczone o 125% . Stan jakości powietrza w naszej gminie można na bieżąco obserwować pod tym adresem.

Działania ochronne

Środki ostrożności powinni podjąć wszyscy mieszkańcy regionu, ale przede wszystkim osoby wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, czyli: dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły.

Należy ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, a zwłaszcza duży wysiłek fizyczny (np. pracę czy ćwiczenia) na zewnątrz oraz unikać wietrzenia pomieszczeń. Jeśli posiadamy, warto włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową.

Szkoły, przedszkola i żłobki, a także jednostki opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni. Szpitale i przychodnie powinny być przygotowane na wystąpienie większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).