„Najpiękniejsze dni Podegrodzia” 1961 rok oraz zdjęcie przy pomniku św. Stanisława Papczyńskiego

Dzisiaj publikujemy kolejne zdjęcia, przesłane z rodzinnego archiwum p. Leszka Konstantego z Podegrodzia.

Pierwsze zdjęcie przedstawia gospodarzy z Podegrodzia z 1961 roku w strojach PODEGRODZKICH z okazji organizowanych dni Podegrodzia pod nazwą ,,Najpiękniejsze dni Podegrodzia” 1961 rok. Pieczątka z podpisem na drugiej stronie zdjęcia. Na zdjęciu od lewej strony: Józef Konstanty, Stanisław Lorczyk, Bodziony Jakub, odwrócony plecami Łatka Tomasz.

,,Najpiękniejsze dni Podegrodzia” 1961 rok, fot. archiwum rodzinne Leszka Konstantego

Drugie zdjęcie poniżej wykonano w 1961 lub 1962 roku przy pomniku na działce rodzinnej św. Stanisława Papczyńskiego. Na zdjęciu księża Marianie z gospodarzami Podegrodzia. Od lewej strony: Władysław Rams, ksiądz Marianin, Stanisław Lorczyk, ksiądz Marianin, Eugeniusz Konstanty – (tata p. Leszka Konstantego). To zdjęcie zostało wykonane po wykonaniu ogrodzenia wokół pomnika z podmurówką betonową oraz siatką metalową. Pierwsze ogrodzenie z 1934 roku uległo technicznemu zniszczeniu (było drewniane). Nowe ogrodzenie z lat sześćdziesiątych sfinansował Zakon Marianów.

Zdjęcie przy pomniku św. Stanisława Papczyńskiego

Zdjęcie przy pomniku św. Stanisława Papczyńskiego, fot. archiwum rodzinne Leszka Konstantego

Rocznica odsłonięcia pomnika św. o. Stanisława Papczyńskiego