Nabór wniosków o stypendia im. Braci Potoczków

Po raz kolejny Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków przydziela stypendia młodzieży zdolnej. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków dla uczniów potrwa do 30 września, studenci zaś mają wydłużony czas składania wniosków – do 15 października.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Liczy się najlepsza średnia z ocen, ale do stypendium brane jest również kryterium dochodowe przypadające na każdego członka rodziny w miesiącu lipcu 2019. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Wnioski należy dostarczyć do biura Fundacji Sądeckiej – Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57.

Do pobrania:

Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków na rok szkolny/akademicki 2019/2020

Zał. nr 1 a – Wniosek o stypendium dla uczestnika zajęć w CWUZ z frekwencją 100 % (formularz)

Zał. nr 1 b – Wniosek o stypendium dla ucznia na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)

Zał. nr 1 c – Wniosek o stypendium dla studenta na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)

Nie wiesz jak obliczy dochód z gospodarstwa rolnego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej? Kliknij na poniższe linki:

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Jak obliczyć dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej?