fot. nowysacz.pl

Most heleński zostanie ukończony dopiero na koniec maja 2019 r.

W listopadzie br. informowaliśmy, że most Józefa Piłsudzkiego w Nowym Sączu, zwany potocznie mostem heleńskim nie zostanie ukończony w terminie, a data ukończenia inwestycji została przesunięta o 3 miesiące. Wiele osób wątpiło, czy jest to naprawdę realny termin i niestety jak się okazało – te wątpliwości były uzasadnione.

Wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek podał dzisiaj nowy termin oddania do użytku mostu heleńskiego. Jest to 31 maja 2019. Jak zapewnia wiceprezydent –  jest to termin ostateczny. Nowe władze miasta dogłębnie przeanalizowały sytuację związaną z postępem budowy nowej przeprawy i okazało się, że termin kwietniowy nie jest realny. Przedłużenie terminu zakończenia inwestycji to głównie efekt źle zawartej umowy ze spółką gazowniczą – spółka przekładała instalacje na swój koszt, jednak nie miała określonego terminu zakończenia prac.

Z funkcji dyrektora MZD zrezygnował dzisiaj Grzegorz Mirek.