Mobilny punkt ZUS w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne.

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start

W dniu 20 lipca 2021 r. Mobilny punkt ZUS będzie działał w godz. 9-12 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. (Podegrodzie 248). Pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek, muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym,
  • numerze PESEL dziecka,
  • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
  • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.