Mikroprzedsiębiorcy nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki

Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki do 5 tys. zł. Takie rozwiązanie zapisano w podpisanej przez prezydenta Tarczy Antykryzysowej 4.0. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia.

Zgodnie z zapisami poprawki do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 nie trzeba będzie składać wniosków o umorzenie pożyczki. Poprawka mówi, że przedsiębiorca będzie miał możliwość umorzenia mikropożyczki bez składania żadnego wniosku. Informacje o tym, czy działalność nadal jest prowadzona, Powiatowe Urzędy Pracy weryfikowałyby na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

– informuje pani Grażyna Gądkowska, właścicielka Kancelarii Księgowo-Podatkowej w Naszacowicach oraz w Nowym Sączu.

Kancelara Księgowo-Podatkowa mgr Grażyna Gądkowska

Wsparcie w formie pożyczki ma na celu pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu itd.

W połowie miesiąca MRPiPS informowało, że przyznano do tej pory ponad 1,4 mln pożyczek w łącznej wysokości ponad 7 mld zł.