Mieszkańcy gminy Podegrodzie upamiętnili 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej

Wczoraj tj. 15 sierpnia 2020 r. absolwenci samochodówki z lat 1970-1975: Józef Rams – Juraszowa, Stanisław Babik – Gostwica, Leszek Konstanty – Podegrodzie, reprezentujący także stow. Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej wraz z pokoleniową rodziną wojskowych, Rodziną Gizów z Nowego Sącza, prezesem Jerzym Basiagą z Brzeznej  FUNDACJA „OSĄDŹ MNIE BOŻE…” IM. KS. WŁADYSŁAWA GURGACZA TJ złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na cmentarzu w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich w 100-tną rocznicę wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku.

Na grobowcu w kwaterze 26, na którym w 1973 roku zostały umieszczone nazwiska Jan Górowski, Gustaw Szewczyk, Jan Szewczyk zginęli w Katyniu w 1940 roku. Modlitwę poprowadziła pani Beata córka Tadeusza Gizy. Te nazwiska wpisane na grobowcu przez rodzinę zamordowanych na wschodzie, to swoisty  symbol pierwszego pomnika Katyńskiego w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie.

Historia tego symbolicznego wpisu nam uczniom Samochodówki w latach 1970-1975 była znana od 1973 roku, ponieważ na codzień w latach siedemdziesiątych uczęszczając do szkoły, codziennie przechodziliśmy na skróty przez cmentarz koło tego grobowca. Zastanawialiśmy się czy to była ekshumacja z KATYNIA, czy symboliczny wpis. W tamtym czasie w Samochodowce była tworzona Izba Pamięci z okresu DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ i apel dyrekcji do uczniów był, aby przekazywać do izby pamięci pamiątki z okresu II wojny światowej. Uczniowie przynosili różne przedmioty, które można oglądać w Izbie Pamięci w Zespole Szkół Samochodowych. Wówczas do Samochodówki uczęszczało ponad dwa tysiące uczniów.

Coroczna Pamięć o tym symbolicznym miejscu Zbrodni Katyńskiej  z 1973 roku przez obecnych uczniów samochodówki, na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu byłaby uzupełnieniem Izby Pamięci w Samochodówce, czego zabrakło w latach 1970 -1975.

Napisy na szarfach

Za wierność Ojczyźnie poświęcili własne życie
15 sierpień 2020 rok-
Rodzina Gizów
wraz z absolwentami Samochodówki z lat 1970-1975

napisy na szarfach szt 3
ur. w Jelnej gmina Gródek nad Dunajcem
1-Jan Górowski
Żołnierz Wojska Polskie – Oficer 1 Pułku Strzelców Podhalanskich, uczestnik w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji w 1920 roku – Zamordowany przez NKWD w Twerze w kwietniu 1940 roku

ur w Miłkowej gmina Korzenna
2-Jan Szewczyk
Żołnierz Wojska Polskiego-Oficer 1 Pułku Strzelców Podhalanskich uczestnik w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji w 1920 roku – Zamordowany przez NKWD w Katyniu w kwietniu 1940 roku

ur w Miłkowej gmina Korzenna
3-Szewczyk Gustaw-Żołnierz Wojska Polskiego Oficer-8 Pułku Ułanów
Zamordowany przez NKWD w Charkowie w kietniu 1940 r

żródło informacji Nowosądecka lista Katyńska, Sądecki Garnizon i Jego Żołnierze
autor Jerzy Giza
artykuł opracowany przez absolwentów Samochodówki: 
Leszek Konstanty
Babik Stanisław
Józef Rams