Mieszkańcy gminy Podegrodzie na obchodach 325. rocznicy śmierci Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

17 czerwca 2021 r. w Krakowie odbyły się uroczystości związane z 325. rocznicą śmierci Króla Jana III Sobieskiego. W uroczystości udział wzięli również mieszkańcy gminy Podegrodzie.

Po uroczystościach zostały przekazane medale Viktorii Wiedeńskiej Za Zasługi w Kultywowaniu i Upowszechnianiu Chwały Oręża Polskiego Viktorii Wiedeńskiej oraz Pamięci o Królu Janie III Sobieskim i Walki o Jego Upamiętnienie Pomnikiem na Kahlenbergu. Medal Viktorii Wiedeńskiej wręczał w imieniu kapituły przewodniczący Budowy Pomnika Króla Jana III  Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu Piotr Zapart.

Lista odznaczonych:

1 – Gmina Podegrodzie.  Medal został przyznany na wniosek parafian z parafii Podegrodzie, uczestniczących w obchodach rocznicowych „Odsieczy Wiedeńskiej”  w Wiedniu i Krakowie w latach 2018, 2019.  Mając na uwadze zaangażowanie ówczesnych władz gminy Podegrodzie i społeczności parafii w wybudowaniu Pomnika Stanisława Papczyńskiego na działce rodzinnej w 1934 roku. Inicjatywę upamiętnienia miejsca rodzinnego Stanisława Paczyńskiego zaproponował ówczesny Proboszcz Parafii Podegrodzie ksiądz Jan Pabian. Zapis na tablicy pamiątkowej nawiązuje do Króla Jana III Sobieskiego Teolog i Kapelan W.P.Kr. Sobieskiego w miejscu rodzinnem. Inicjatywa budowy pomnika powstała w 1933 roku w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

źródło informacji: Ks. Dr Stefan Marian Sydry w książce „Czcigodny Sługa Boży O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński i jego dzieło w świetle dokumentów” Warszawa 1937.

2 – Gmina Kamionka Wielka. Medal został przyznany na wniosek Zarządu Stowarzyszenia ,,PARTNERSTWO DLA ZIEMI SĄDECKIEJ” za udział mieszkańców i władz gminy Kamionka Wielka w promocji Sądecczyzny, związanej ze Stanisławem Papczyńskim duchowym doradcą Króla Jana III Sobieskiego.
2009 rok- współfinansowanie i udział w uroczystościach na Sądecczyźnie https://player.slideplayer.pl/1/428381/, Współfinansowanie i udział szkoły św. Kingi z Kamionki Wielkiej  z prezentacją wystawy w Krakowie – 2009 rok. https://www.youtube.com/watch?v=gstZkjpX5FY 2019 rok Udział mieszkańców Mystkowa , Mszalnicy (na własny koszt) i zespołu Librantowianie wraz z zespołem Mystkowianie w Krakowie zorganizował pan Benedykt Poręba. Uroczystość 8 września 2016 rok  Wójt Gminy Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz uczestniczył, wraz z Radnym gminy i mieszkańcami gminy z parafii Mystków w  Uroczystości dziękczynnej za kanonizację św. Stanisława Papczyńskiego. Wójt gminy pan Kazimierz Siedlarz i mieszkańcy gminy przed udaniem się na uroczystości do Kościoła złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku na działce rodzinnej Świętego Stanisława Papczyńskiego. W 2008 r. Wójt Gminy Kamionka Wielka współfinansował wznowione wydanie książki o Stanisławie Papczyńskim z 1937 roku, a w roku 2009 także pomagał finansowo w przygotowaniu Wystawy o  St. Papczyńskim w Krakowie.
– Udział mieszkańców Mystkowa w uroczystości w Wiedniu na Kahlenbergu pracujących w Austrii w 335 rocznicę  zwycięstwa Odsieczy Wiedeńskiej w 2018 roku
https://podegrodzkie.info/dzisiaj-335-rocznica-odsieczy-wiedenskiej-mieszkancy-podegrodzia-pytaja-dlaczego-nie-bedzie-pomnika-krola-jana-iii-sobieskiego/

3 – Plata Jan z Podegrodzia w imieniu Rodziny Platów. Medal został przyznany na wniosek parafian z parafii Podegrodzie, uczestniczących w obchodach rocznicowych ,,Odsieczy Wiedeńskiej”  w Wiedniu i Krakowie w latach 2018, 2019.  Mając na uwadze zaangażowanie rodziny Platów  w doprowadzeniu do przekazania działki rodzinnej Stanisława Papczyńskiego wraz z Pomnikiem z 1934 roku na rzecz parafii Podegrodzie.

4 – Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II, sekretariat w Ludżmierzu. To Górale wywodzący się z Podhala, a mieszkający w Austrii, a zwłaszcza w Wiedniu szczególnie kultywują pamięć o Królu Janie III Sobieskim w każdą rocznicę  Odsieczy Wiedeńskiej. Medal został przyznany na wniosek Pełnomocników na Okręg Sądecko-Podhalański Międzynarodowego Komitetu Obchodów 338 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej Leszka Konstantego i Jacka Maciuszka.

5 – Marek Uszko -Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej. To jego osoba doprowadziła do wydania kartki pocztowej  łączącego naszego Rodaka St. Papczyńskiego z Sobieskim.https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n63-n6385
Medal został przyznany na wniosek pełnomocników na Okręg Sądecko-Podhalański Międzynarodowego Komitetu Obchodów 338 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej Leszeka Konstantego i Jacka Maciuszka.

6 – Stow. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” za promowanie na Sądecczyźnie, w Małopolsce i poza granicam Polski Stanisława Papczyńskiego, wskazując jego duchowe związki z Królem Janem III Sobieskim. Medal został przyznany na wniosek pełnomocników na Okręg Sądecko-Podhalański Międzynarodowego Komitetu Obchodów 338 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej Leszka Konstantego i Jacka Maciuszka.

Opracowanie: Stow. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”
Zdjęcia Marek Uszko, Jacek Maciuszek,

zdj. i wideo – Józef Wieczorek