MCK Sokół pierwszą instytucją kultury w Polsce, której działalność została wpisana do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał działalność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego do KRAJOWEGO REJESTRU DOBRYCH PRAKTYK.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ratyfikowana przez Polskę w 2011 r. zobowiązuje kraje członkowskie do prowadzenia krajowych rejestrów dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Wpis działalności MCK SOKÓŁ do KRAJOWEGO REJESTRU DOBRYCH PRAKTYK jest sytuacją bezprecedensową. Sądecka placówka jest pierwszą instytucją kultury w Polsce, której działalność została wpisana do tego rejestru.

To uznanie dla wieloletniej działalności i osiągnięć MCK SOKÓŁ w dziedzinie ochrony tradycyjnej kultury

Rekomendację wpisu – po gruntownej analizie działalności sądeckiej instytucji – przedłożyła Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, złożona z grona ponad dwudziestu pracowników naukowych z różnych ośrodków w Polsce. Jest to uznanie wieloletniej działalności i osiągnięć MCK SOKÓŁ w dziedzinie ochrony tradycyjnej kultury, jako działalności wzorotwórczej w skali kraju.

Pismo potwierdzające ten fakt, w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, przysłał sekretarz stanu Jarosław Sellin, który m.in. napisał:

 „Serdecznie gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi przekazu międzypokoleniowego”.

Jednym z przedsięwzięć MCK Sokół jest Kongres Kultury Regionów

MCK SOKÓŁ od kilkudziesięciu lat podejmuje w tej dziedzinie liczne inicjatywy, organizuje wydarzenia, realizuje projekty. Jednym z takich przedsięwzięć jest KONGRES KULTURY REGIONÓW. Piąta edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach od 15 do 18 października br. W programie tego spotkania znajdą się dyskusje, warsztaty i koncerty. Nowy Sącz będzie gościć ok. 300 regionalistów, znawców, miłośników i twórców kultury, artystów, naukowców i dziennikarzy, kierowników zespołów folklorystycznych z całej Polski.

Więcej informacji na temat Kongresu Kultury Regionów znajdziecie tutaj.

źródło, fot: MCK Sokół