„Małe Podegrodzie” w Licheniu – występ z zespołem „Mazowsze” i spotkanie z premierem

W 2001 r. w Licheniu zespół regionalny „Małe Podegrodzie” występował wraz z zespołem „Mazowsze” dla 25 tysięcznej publiczności. Odbyło się także spotkanie z ówczesnym premierem – Jerzym Buzkiem.

Występ został zorganizowany z poziomu rady sołeckiej wsi Podegrodzie, we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów z siedzibą w Koninie. Przygotowania zespołu do występu dla 25 tysięcznej publiczności w Licheniu wsparło małżeństwo państwa Ziomków tj. pani Aldona i pan Jan – organista z kościoła parafialnego w Podegrodziu. Pani Aldona uczestniczyła w występie, wspomagając zespół Małe Podegrodzie swoim wyjątkowym głosem na schodach Bazyliki w Licheniu.

Ten dzień był wyjątkową promocją parafii i gminy Podegrodzie przed przedstawicielami samorządów z każdego zakątka naszego kraju.

W drodze powrotnej zespół wystąpił w Szkole Katolickiej w Kaliszu w zakonie sióstr Nazaretanek.

Konferencja w Licheniu podsumowała cały cykl konferencji organizowanych w różnych miastach Polski, które łączył ten sam temat „Polska wieś – europejskie wyzwania”. Uczestniczyli w niej premier RP – Jerzy Buzek, minister rolnictwa – Artur Balazs oraz Jacek Saryusz-Wolski, reprezentujący Urząd Komitetu Integracji. Konferencję otworzył Ireneusz Niewiarowski, który podkreślił potrzebę spotkań władz najwyższych państwa, w tym premiera, z rolnikami i sołtysami, gdyż służą one obu stronom.

Konferencji towarzyszyło wiele występów, najważniejsze to występy zespołów „Mazowsze”, „Małe Podegrodzie”, ekspozycja żywności „Polski Przysmak” oraz wystawa sztuki ludowej. Do Lichenia przybyło 25 tys. osób.

W tym roku przypada 70. rocznica podpisania Deklaracji Schumana, która zapoczątkowała tworzenie wspólnot, EWWiS, EWG i Unii Europejskiej. Ojcowie założyciele Wspólnoty Europejskiej chcieli przede wszystkim Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, a także Europy wolnej od wojen. Wypowiadane wówczas na konferencjach i spotkaniach w Licheniu deklaracje informowały, że wejście do Uni Europejskiej  będzie oparte na wartościach kultury chrześcijańskiej. Obecnie bardzo często można zauważyć odchodzenie od wartości prezentowanych przez ojców założycieli.

materiały: Leszek Konstanty
zdjęcia z Lichenia: Zdzisław Szewczyk
zdjęcia z Kalisza: siostry Nazaretanki
zdjęcia do publikacji przygotowała Aleksandra Konstanty