„Małe Podegrodzie” na „Święcie Dzieci Gór” – wspomnienia

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” realizowany jest w Nowym Sączu od 28 lat.

„Małe Podegrodzie” trzykrotnie brało w nim udział, prezentując folklor Lachów Podegrodzkich z następującymi zespołami kamrackimi:
– w 1994 r. – „Zwir” z Chorwacji,
– w 2005 r. – „Sardarapat” z Erewania w Armenii,
– w 2014 r. – „Amer Imeri” z Tibilisi w Gruzji.

W minionym tygodniu, w sali GOK w Podegrodziu, odbyło się spotkanie reprezentantów „Małego Podegrodzia”, biorących niegdyś udział w tym wyjątkowym festiwalu. Poprowadził je Piotr Gąsienica wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Zachęcił zebranych do opisania osobistych wspomnień, wrażeń i emocji związanych z udziałem w tym wydarzeniu. Przypominamy tu, że podczas „Święta Dzieci Gór”, przez siedem dni i nocy, dzieci mieszkały razem z zespołami kamrackimi w Nawojowej. Razem koncertowały, jeździły na wycieczki, paliły ogniska i spędzały jeden wspólny dzień w swoim domu rodzinnym, czyli w Podegrodziu. Na koncert finałowy przygotowywali wspólny program.

Zebrani w sali GOK opisywali swoje wrażenia z udziału w festiwalu, tak jak zapamiętali ten czas patrząc oczami dziecka. Wspominali nawiązane przyjaźnie i ich kontynuacje. Dzielili się tym, co utkwiło w ich pamięci najbardziej, co ich zaintrygowało w odmienności kultur, niezwykłych tańców, strojów, języków. Okazuje się, że do dzisiaj pamiętana jest trema związaną z występem głównym, czy tęsknota za domem rodzinnym. Obecni na spotkaniu byli wtedy w wieku od 10 do 13 lat i niekiedy była to pierwsza w ich życiu tak długa rozłąka z rodzicami. Wspomnienia dotyczyły również przygotowań do udziału w festiwalu, zaangażowania rodziców, nawiązania pierwszych międzynarodowych sympatii, humorystycznych zdarzeń, czy smak potraw serwowanych przez kamratów. Niezwykłym wydarzeniem był korowód przebierańców ulicami Podegrodzia z 2005 roku zorganizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i przy zaangażowaniu społeczności podegrodzkiej.

Wydarzenia z udziału we wspomnianych na początku trzech edycjach „Święta Dzieci Gór” odnotowane są na kartach kronik „Małego Podegrodzia”, które zostały również zaprezentowane podczas tego spotkania. Dało to obecnym możliwość odnalezienia się na zamieszczonych tam fotografiach. Kroniki i pamiątki festiwalowe znajdują się na co dzień w siedzibie Zespołu, czyli w Szkole Podstawowej w Podegrodziu.

Z nagranych na spotkaniu wypowiedzi zostanie zmontowany reportaż przez MCK Sokół, na który czekamy z niecierpliwością.

– informuje Małgorzata Liber, opiekun zespołu Małe Podegrodzie.