LGD partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej na obchodach 343 rocznicy Koronacji Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

o. Stanisław Papczyński błogosławi wojska króla Jana III Sobieskiego

Dnia 10 lutego 2019 r. w Krakowie odbyły się obchody 343 rocznicy Koronacji Króla Jana III Sobieskiego. Jako współorganizator, w obchodach uczestniczyło Stowarzyszenie LGD partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej wraz z Komitetem budowy pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu, którego przewodniczącym jest Piotr Zapart. Z zespołami Librantowianie i Mystkowianie, stwowarzyszenie LGD reprezentowało Sądecczyznę. (zespoły te podtrzymują tradycje podegrodzkie – taniec i muzykę)

Podczas uroczystości w auli Ojców Bernardynów, każdy z gości otrzymał folder, obrazujący Błogosławieństwo Wojsk Króla Jana III Sobieskiego w Polsce, przed wyruszeniem na Odsiecz Wiedeńską w 1683 roku. Błogosławieństwa udzielił o. Stanisław Papczyński – Kapelan Króla Jana III Sobieskiego.

Współorganizatorem uczestnictwa i wyjazdu do Krakowa był Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski i kierownik zespołu Mystkowianie Benedykt Poręba.

Poniżej relacja wideo z uroczystości, przygotowana i przesłana przez doktora Józefa Wieczorka, emerytowanego pracownika naukowego Uniwersytetu Jagielońskiego, za co wyrażamy podziękowanie.

Ważne fakty w historii Polski – kiedy Najjaśniejsza Rzeczpospolita była architektem w tworzeniu kształtu współczesnej tożsamości Europy

W dniu 21 maja 1674 roku Jan Sobieski został wybrany królem polskim. O wyborze na króla zadecydowało spektakularne zwycięstwo pod Chocimiem /11.11.1673r./. Entuzjazm i radość z tego powodu oraz świadomość zażegnania zagrożenia spowodowały, że Sobieskiego uznano za najlepszego kandydata na króla.

Tuż po akcie elekcji, stany Rzeczpospolitej musiały rozstrzygnąć najpilniejsze kwestie. Wśród nich znalazła się konieczność odłożenia koronacji, co postulował sam monarcha. Zdecydowano się, aby koronację odłożyć, a o terminie, miał decydować Sobieski, konsultując się z senatorami. O zgodzie szlachty na odłożenie koronacji zadecydował fakt, że podczas sejmu nie orientowano się dokładnie w sytuacji wojennej. Król ponadto chciał podjąć niezwłocznie działania wojenne.

Po zakończeniu kampanii 7 listopada 1675 r. podczas rady senatu w Czarnokozincach nad Zbruczem, podjęto decyzję o zwołaniu sejmu koronacyjnego na dzień 4 lutego 1676 roku. Koronację przeprowadzono 2 lutego we wspaniałej oprawie, a 3 lutego król przyjął hołd mieszczan krakowskich.

Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu
Piotr Zapart

Stow. LGD partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej
Marek Uszko i Leszek Konstanty
zdj. i wideo – Józef Wieczorek