Foto: Parafia Podegrodzie

Ks. prałat Józef Wałaszek kandydatem w plebiscycie „Sądeczanin Roku 2018”

Ksiądz prałat Józef Wałaszek jest proboszczem w parafii Podegrodzie od 1998 roku. Od samego początku współpracował z władzami gminy Podegrodzie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w tworzeniu i kultywowaniu tradycji regionu. Kapłan dał się poznać jako człowiek, dla którego troska o dziedzictwo kulturowe jest równa trosce o życie duchowe i religijne.

Z jego inicjatywy został odrestaurowany zabytkowy kościół parafialny w Podegrodziu z 1832 roku. Zaangażowanie księdza prałata Józefa Wałaszka w integrację środowiska lokalnego było szczególnie widoczne w czasie beatyfikacji, a później kanonizacji o. Stanisława Papczyńskiego. Dzięki pracy i oddaniu kapłana, rodzime tradycje i zwyczaje lachów sądeckich są nadal kultywowane.

Ksiądz Józef Wałaszek jest organizatorem wielu imprez parafialnych, przeglądów i konkursów folklorystycznych, którym patronuje. Dzięki jego staraniom udało się odrestaurować starą plebanię, zbudowaną w 1830 roku i przekształcić ją w muzeum i galerię sztuki. Tę inicjatywę mocno wsparła działająca w Podegrodziu Akcja Katolicka. W plebanii prezentowane są obrazy Kazimierza Twardowskiego z Naszacowic. Obok, w plenerze znalazły swoje miejsce niezwykłe rzeźby innego parafianina, Józefa Lizonia, artysty ludowego z Rogów.

Dzięki trosce ks. proboszcza Józefa Wałaszka i ofiarności wiernych, odnowiono również polichromię i osiemnastowieczny ołtarz, co umożliwiło wsparcie finansowe urzędu marszałkowskiego i pieniądze unijne. Szczególną kartę w historii działalności kapłana stanowi współpraca z młodzieżą. Trudno wprost zliczyć ile godzin poświęcił na wychowanie młodego pokolenia. Za sprawą księdza prałata organizowane są od 2005 roku Dni Ojca Stanisława Papczyńskiego. W życie parafii i lokalnej społeczności zaangażowanych jest wiele grup. Wszystkie te działania świadczą o umiłowaniu Ziemi Sądeckiej oraz szacunku do tradycji. Ks. Prałat od 2009 roku jest także dziekanem Dekanatu Stary Sącz.

Obecnie ks. proboszcz podjął się bardzo trudnego zadania, jakim jest remont organów w kościele parafialnym w Podegrodziu. Bardzo możliwe, że już przed Wielkanocą będziemy mogli słuchać wyremontowanych organów.

Jak głosować w plebiscycie?

Zachęcamy do oddawania głosów na proboszcza parafii Podegrodzie. Zagłosować można na 3 sposoby:

Można głosować na wszystkie 3 sposoby.

Źródło: sadeczanin.info