Prałat Józef Wałaszek
Foto: Parafia Podegrodzie

Ks. proboszcz Józef Wałaszek z parafii Podegrodzie otrzymał nominację na prałata.

Ojciec Święty Franciszek obdarzył godnością Kapelana Jego Świątobliwości 13 księży diecezji tarnowskiej. Zwyczajowo nazywa się ich prałatami. Nominacje przekazał duchownym biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Nowi prałaci:

 • Ks. Andrzej Bakalarz
 • Ks. Józef Bobowski
 • Ks. Stanisław Dziekan
 • Ks. Franciszek Kuczek
 • Ks. Andrzej Michalik
 • Ks. Władysław Midura
 • Ks. Edward Nylec
 • Ks. Marek Mroczek
 • Ks. Stanisław Ruchała
 • Ks. Stanisław Saj
 • Ks. Eugeniusz Szymczak
 • Ks. Józef Wałaszek
 • Ks. Jan Zając

Prałat to wyższy duchowny w Kościele, posiadający zwyczajną jurysdykcję kościelną (biskup, przełożony zakonny, wikariusz generalny), a także tytuł honorowy przyznawany osobom duchownym przez Stolicę Apostolską za szczególne zasługi dla Kościoła (bez udzielania im jurysdykcji).

Prałaturę nadaje, na wniosek i prośbę biskupa diecezjalnego, Stolica Apostolska. Jest to znak uznania zasług duchownego dla Kościoła. Tytuł ten upoważnia do noszenia sutanny w kolorze amarantowym.