Kontrole palenisk w gminie Podegrodzie

Urząd Gminy Podegrodzie informuje, iż w trosce o jakość powietrza w nadchodzącym sezonie jesienno – zimowym 2019/2020 będą wykonywane kontrole palenisk, przez upoważnionych pracowników urzędu. W razie konieczności kontrole odbywać się będą również z pomocą policji.

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza Urząd Gminy Podegrodzie w poprzednich latach prowadził kontrole palenisk na losowo wybranych nieruchomościach.

Plan kontroli dla nadchodzącego sezonu zostanie udostępniony w terminie późniejszym.

Przypominamy, że spalanie śmieci w domowych paleniskach jest wykroczeniem lub, jeśli zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie, przestępstwem. Za spalanie śmieci grożą kary – mandat 500 zł oraz grzywna w wysokości 5 000 zł. Kontrole będą prowadzone w czasie trwania całego sezonu grzewczego.

Od obecnego sezonu grzewczego będzie istniała możliwość poboru próbki popiołu z palenisk. Pobrane z pieców próbki popiołów będą oddawane do analizy do akredytowanego laboratorium. Naczynia na popiół są zamykane podczas kontroli i zabezpieczane plombą z numerem w obecności osoby kontrolowanej.

Zespół kontrolny składający się z pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Podegrodzie oraz policjantów (jeżeli będzie zachodziła konieczność) ma prawo do wejścia na nieruchomość prywatną w godzinach od 6:00 do 22:00 w celu przeprowadzenia kontroli palenisk, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska – jeżeli będzie podejrzenie, że w piecu mogły być spalane odpady zostanie pobrana próbka popiołu, która pozostanie przekazana do badania. W przypadku pozytywnego wyniku do sądu zostaje skierowany wniosek o ukaranie sprawcy.

Jak wygląda kontrola?

W trakcie kontroli zespół kontrolny schodzi do kotłowni i dokładnie sprawdzamy, jaki rodzaj paliwa stałego mieszkaniec posiada, czyli np. węgiel, miał, koks czy muł lub flot. Kontrolujemy kotłownię i okolicę pieca – czy zachodzi podejrzenie spalania odpadów. Sprawdzamy, czy nie leżą obok pieca jakieś odpady plastikowe, pieluchy czy pocięte płyty wiórowe, meble, sklejki lakierowane, oleje i tym podobne odpady. Mieszkaniec może zostać poproszony o otwarcie pieca lub popielnika.

Próbka popiołu zostanie pobrana jeżeli:

  • zachodzi podejrzenie, że mieszkaniec mógł do rozpalenia używać np. płyt meblowych,
  • obok pieca w wiadrze, węglarce itp. znajdują się odpady,
  • po otwarciu pieca lub popielnika będą znajdować się niedopalone części odpadów.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową, najpóźniej do końca 2022 roku należy dokonać wymiany pieca, który nie posiada żadnej klasy, a do końca 2026 roku piece, które posiadają klasę 3 lub 4.

Kontrole to nie tylko weryfikacja legalności stosowanych paliw, ale także informacja i edukacja mieszkańców o zasadach Programu Ochrony Powietrza i Uchwały antysmogowej, a także prowadzenie ewidencji kotów na terenie Gminy Podegrodzie.

Równolegle podczas kontroli palenisk będzie kontrolowany system zbierania odpadów przez mieszkańca.

Program Czyste Powietrze

Jednocześnie przypominamy, że w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza Ministerstwo Środowiska uruchomiło program Czyste Powietrze, który zakłada finansowanie zarówno na termomodernizację, jak i na wymianę źródeł ciepła. Wnioski można składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adres: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/o-programie.

źródło: UG Podegrodzie