Kontrola sprzętu komputerowego w gminie Podegrodzie.

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,  do 15 stycznia zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy kontrola użyczonego sprzętu komputerowego.

Beneficjenci proszeni są  o udostępnienie do wglądu użyczonego im sprzętu komputerowego.

W sytuacji, kiedy beneficjent projektu pracuje zawodowo lub z innych przyczyn może być niedostępny w godzinach od 8.00 do 20.00, powinien pozostawić podpisane przez siebie upoważnienie dla pełnoletniego pełnomocnika. Dzięki temu pełnomocnik będzie mógł mieć możliwość podpisania protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Upoważnienie beneficjenta

źródło: UG Podegrodzie