Konkurs organizowany przez Bibliotekę Gminną w Podegrodziu

Biblioteka Gminna w Podegrodziu organizuje konkurs plastyczny pt. „CZYTAĆ, NIE CZYTAĆ..?” w dniach 14.10 – 6.12.2019 r.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu, promującego czytanie książek.

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego czytanie książek.
  • Plakat może być wykonany dowolną techniką według inwencji i pomysłowości uczniów.
  • Do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje:

-imię i nazwisko ucznia,
-klasa, szkoła,
-telefon kontaktowy,

  • Prace uczniów przyjmowane będą przez organizatorów konkursu do 29.11.2019 roku w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu.

Kryteria oceniania:

  • Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.12.2019 roku o godz. 14 00 w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu.
  • Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu wg następujących kryteriów:

-ogólne wrażenia artystyczne,
-dobór i wykorzystanie materiałów,
-wkład pracy,
-walory artystyczne dzieła
-estetyka wykonania, kolorystyka itp.,
-oryginalny pomysł.
-zgodność z tematyką konkursu.

  • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.