Koniec z wypełnianiem PIT-ów! Urząd Skarbowy zrobi to za nas

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zakłada, że obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie nowa forma rozliczenia podatkowego, polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez  KAS (Krajową Administrację Skarbową) bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Uproszczenia w PIT podpisane przez prezydenta

Prezydent w tym tygodniu podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 można nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Dodatkowo takie zeznanie można też zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie ma KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Ostania możliwość to odrzucenie przygotowanego przez KAS zeznania i rozliczenie się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego, zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, do 30 kwietnia.