Kiermasz Świąteczny wyrobów WTZ w Gostwicy

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy serdecznie zaprasza na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 6 grudnia (czwartek) w Gminnym Żłobku w Podegrodziu (w godzinach 9.00 – 15.00). 

Na Kiermaszu będzie można nabyć wyroby wykonane własnoręcznie przez podopiecznych WTZ w Gostwicy. Zapraszamy!

O WTZ w Gostwicy i stowarzyszeniu „PROMYK”

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Gostwicy został otwarty 1 grudnia 2003 roku. Jego działalność jest finansowana ze środków PFRON-u, przy znacznym udziale finansowym stowarzyszenia. W ramach rehabilitacji podopieczni mogą uczestniczyć w zajęciach w pracowniach:

  • plastyczno-technicznej
  • ogrodniczo-przyrodniczej
  • hafciarsko-tkackiem
  • przystosowania do życia
  • gospodarstwa domowego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK” z siedzibą w Podegrodziu powstało z inicjatywy grupy osób dostrzegających problemy rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w gminie i okolicy. Zostało zarejestrowane w 2000r. w rejestrze stowarzyszeń a od 2005r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Cele działania organizacji:

  • Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowanie ich do samodzielnego życia w społeczeństwie.
  • Kształtowanie w świadomości społeczeństwa właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej.
  • Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.