Jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „PROMYK” w Gostwicy

Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu „PROMYK” w Gostwicy istnieje od 15 lat. Wczoraj tj. 14 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu obchodził jubileusz, w którym wziął udział m.in. wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk.

Goście, którzy przybyli, aby spotkać się z uczestnikami WTZ obejrzeli przedstawienie teatralne „Dajesz” i wysłuchali koncertu w wykonaniu Kwartetu Galicyjskiego. Wicestarosta Antoni Koszyk uhonorował też Srebrnym Jabłkiem Sądeckim Urszulę Potoniec-Mędoń – kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy.

– Dziękuję Wam za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, dbałość o ich rozwój osobisty i zawodowy oraz wsparcie w odnajdywaniu swego miejsca w lokalnym środowisku.

– mówił wicestarosta Antoni Koszyk.

Wicestarosta podziękował też pracownikom WTZu.

– Z okazji 15-lecia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy składam serdeczne podziękowania za pracę na rzecz osób najsłabszych i potrzebujących. Prawdziwą miarą człowieczeństwa jest stosunek do niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie „Promyk” pozwalają na odnalezienie miejsca w społeczeństwie osobom, które w inny sposób miałyby niewielkie szanse na pracę zawodową i rozwój osobisty. Jestem pełen podziwu dla Waszej działalności. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Życzę wielu wspaniałych owoców działalności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

– mówił wicestarosta Antoni Koszyk.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: radna wojewódzka i szefowa małopolskiego PFRON Marta Mordarska, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wójt gminy Podegrodzie Stanisław Banach, jego zastępca Stanisław Mazur i przewodniczący Rady Gminy Józef Kotarba, radni powiatowi: Krzysztof Bodziony i Joanna Szewczyk-Kubacka, przedstawiciele samorządu Podegrodzia i Łukowicy na czele z wójtem Bogdanem Łuczkowskim. Nie zabrakło oczywiście szefów WTZów z Sądecczyzny, którzy składali gratulacje i życzyli dalszej owocnej i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

źródło: nowosadecki.pl,
fot. Maria Olszowska