Inauguracja Roku Szkolnego w Podegrodziu

Po mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Podegrodziu.

Do szkoły przybyli uczniowie i liczni rodzice. Krótka lecz bardzo ładna część artystyczna pozytywnie nastroiła wszystkich. Po przemówieniu dyrektor Krystyny Dąbrowskiej, uczniowie z wychowawcami przeszli do klas, gdzie odbyły się pierwsze spotkania organizacyjne.