Harmonogram wywozu śmieci na styczeń 2019

Na stronach Urzędu Gminy Podegrodzie jest już dostępny harmonogram wywozu śmieci w styczniu 2019 r.

Wersja PDF – Nieruchomości zamieszkałe
Wersja PDF – Nieruchomości niezamieszkałe