Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – kwiecień 2019

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w dniach 8-11 kwietnia 2019 r., w godzinach od 8:00 do wieczora odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Na każde Sołectwo Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o. o. i Partner Konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, podstawi kontenery w miejscu  zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Podegrodzie

Lp.

Nazwa miejscowości

Data odbioru

Miejsce podstawionego pojemnika

1

PODRZECZE

8 kwietnia 2019  r.

„obok przystanku naprzeciwko remizy OSP”

2.

CHOCHOROWICE

8 kwietnia 2019  r.

„obok zajezdni autobusowej na zbiorniku przeciwpożarowym”

3.

BRZEZNA

8 kwietnia 2019  r.

„przy kościele na dolnym parkingu” oraz

„obok remizy OSP na Litaczu”

4.

DŁUGOŁĘKA
ŚWIERKLA

9 kwietnia 2019  r.

„obok szkoły”

5.

GOSTWICA

9 kwietnia 2019  r.

„obok mostu na placu w centrum wsi”

6.

PODEGRODZIE

9 kwietnia 2019  r.

„obok remizy OSP” oraz obok „gminnego żłobka”

7.

STADŁA

10 kwietnia 2019  r.

„obok remizy OSP”

8.

OLSZANA

10 kwietnia 2019  r.

„naprzeciwko remizy OSP”

9.

OLSZANKA

10 kwietnia 2019  r.

„obok remizy OSP”

10.

JURASZOWA

10 kwietnia 2019  r.

„obok remizy OSP”

11.

ROGI

11 kwietnia 2019 r.

„przy wjeździe na pasternik „pod akacjami”

12.

MOKRA WIEŚ

11 kwietnia 2019 r.

„obok remizy OSP”

13.

NASZACOWICE

11 kwietnia 2019 r.

„obok boiska sportowego”  oraz „obok starego mostu na Podglince”

źródło: UG Podegrodzie