Gmina Podegrodzie – planowane wyłączenia prądu

Dnia 15 marca 2019 r. Tauron Dystrybucja S.A zapowiada przerwy w dostawie prądu na terenie gminy Podegrodzie. Przerwy wystąpią z powodu konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacji sieci energetycznej. Szczegóły poniżej.

15 marca 2019

  • 7:30 – 8:30 w Podegrodziu, w kierunku Naszacowic, przysiółki: Zapłocie, Łąkta, Góra Wieś, Święta Anna, Zasłonie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania,
  • 8:30 – 14:00 część miejscowości Podegrodzie, złącze kablowe nr 10636 Przepompownia Wodociągi,
  • 13:00 – 15:00 w Podegrodziu, w kierunku Naszacowic, przysiółki: Zapłocie, Łąkta, Góra Wieś, Święta Anna, Zasłonie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania