Eko – badacze ze Stadeł

Uczniowie klasy III i V Szkoły Podstawowej w Stadłach, wzięli udział w projekcie „EKO – Młodzi badacze na Sądecczyźnie”. Projekt realizowany jest przez Fundację Horyzont 360.

W ramach projektu, uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych poświęconych zanieczyszczeniu wód i gleby. Następnie udali się nad potok „Gostwiczanka”, aby dokonać badań czystości wody.

Wszystkie badania zostały wykonane profesjonalnie z użyciem odczynników chemicznych, które szkoła otrzymała w walizce eko – badacza od Fundacji. Dzieci badały stężenie: azotynów, azotanów, związków amonowych, fosforanów, zawartość żelaza, twardość i kwasowość wody oraz gleby w pobliżu potoku. Wyniki badań wykazały, iż potok Gostwiczanka jest bardzo czysty. Świadczą o tym także rośliny i zwierzęta występujące w nim i w bliskiej okolicy. Projekt ten wzbogacił wiedzę uczniów o ekologii, a także o tym, jak ważne jest dbanie o przyrodę, a w szczególności o wodę.

 

SP STADŁA