Drugi przetarg na wynajem Ośrodka Zdrowia w Brzeznej

Pierwszy przetarg na wynajem Ośrodka Zdrowia w Brzeznej wygrała spółka jawna Centrum Medyczne Promed Kulska, Mazgaj z Nowego Sącza (kwota miesięcznego najmu brutto miała wynosić 19.600,00 zł), jednak ostatecznie spółka nie podpisała umowy z Urzędem Gminy Podegrodzie.  Wczoraj został ogłoszony drugi przetarg na wynajem ośrodka.

Drugi przetarg również ma charakter dwuetapowy. Oferty można składać do 11 lutego 2019 r., do godziny 12.00. Oferenci, którzy przejdą pozytywną weryfikacje złożonych ofert i spełnią pozostałe warunki wskazane w regulaminie przystąpią do drugiego etapu, który będzie miał miejsce nie później niż 7 dni od daty zakończenia pierwszego etapu.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu przetargu jest zobowiązanie się oferentów do:

1) udzielania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: ośrodek zdrowia czynny codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz.18, udzielający codziennie świadczeń POZ (lekarz rodzinny i pediatra, punkt pobrań), rehabilitacja (najszerszy zakres wykonywanych świadczeń przez świadczeniodawcę), świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej i położnej,

2) udzielania specjalistycznych  świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie co najmniej osiągającym  45 punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:

specjalizacjaMinimalny  wymiar czasu                   punkty
Kardiolog min. 1  raz w tygodniu            15  pkt
Dermatolog min.1  raz w tygodniu              5 pkt
Ginekolog-położnik min. 1 raz w tygodniu            10 pkt
Neurolog1 raz w tygodniu            10 pkt
Stomatologcodziennie              5 pkt
Ortopeda1 raz w tygodniu            10 pkt
Okulista1  raz w tygodniu            15 pkt
Pulmonolog1 raz w tygodniu              5 pkt
Endokrynolog1  raz w tygodniu              5 pkt
Otolaryngolog1 raz w tygodniu              5 pkt

Pełną treść zarządzenia można znaleźć na stronach BIP Gminy Podegrodzie.

Dlaczego Centrum Medyczne Promed nie podpisało umowy?

Spółka z Nowego Sącza ostatecznie nie podpisała umowy,  prawdopodobnie mogło chodzić o opóźnienia z pracami dotyczącymi zagospodarowaniem terenu wokół ośrodka.  Jednak nieoficjalnie mówi się, że problemem były kontrakty w NFZ. Przykładowo w gminie Podegrodzie funkcjonuje już jeden dentysta, NFZ nie udzieli kontraktu kolejnemu w tej samej gminie. Ograniczenia dotyczą także innych specjalizacji.  Kontrakty te ma placówka doktor Kozłowskiej, a więc z przedstawionych wymogów najszybciej może wywiązać się NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy.

Kiedy otwarcie Ośrodka Zdrowia w Brzeznej?

Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach jest dobrej myśli. Wg umowy, wykonawca do końca lutego musi uzyskać zgodę na użytkowanie obiektu, a rehabilitacja musi być otwarta od 1 maja. Przy dobrych wiatrach ośrodek powinien ruszyć w kwietniu.

Rehabilitacja musi ruszyć 1 maja – jest to termin narzucony przez PEFRON. Takie są warunki dofinansowania, wniesionego na poczet budowy nowej siedziby rehabilitantów w Brzeznej.