Drugi etap przetargu na wynajem Ośrodka Zdrowia w Brzeznej rozstrzygnięty.

Sprawa Ośrodka Zdrowia w Brzeznej to wśród mieszkańców naszej gminy bardzo gorący temat w ostatnich tygodniach. Niektórzy twierdzą, że mógł on również mieć wpływ na wyniki wyborów samorządowych. Wójt Małgorzata Gromala twierdzi, że chce dla mieszkańców jak najlepiej i zadbała, aby w nowym ośrodku było więcej specjalistów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, kardiologów, a także świadczone były usługi rehabilitacji. Pani Kozłowska, która dzierżawiła poprzedni budynek Ośrodka Zdrowia w Brzeznej wystartowała w przetargu na wynajem nowego ośrodka, ale przegrała licytację. Wczoraj na stronie Urzędu Gminy w Podegrodziu pojawiło się ogłoszenie, dotyczące drugiego etapu postępowania przetargowego.

Treść Ogłoszenia

Dotyczy: przetargu ustnego ograniczonego dwuetapowego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej

Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania przetargowego:

wybrana została oferta nr 1:
Centrum Medyczne Promed Kluska, Mazgaj spółka jawna,
ul. Władysława Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
z ceną najmu: 19.600,00 zł brutto miesięcznie

U Z A S A D N I E N I E

Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z zarządzeniem Wójta Gminy Podegrodzie nr 876/2018 z dnia 4.09.2018 r. oraz załącznikiem nr 1 do ww zarządzenia. Po spełnieniu warunków dopuszczenia do drugiego etapu postępowania przetargowego w sprawie, oferent w drugim etapie postępowania zaoferował najkorzystniejszą cenę miesięcznego wynajmu.

Zestawienie Oferentów, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z porównaniem złożonych ofert zawierające kryterium ceny:

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Adres
Oferenta

Cena
miesięcznego najmu brutto

1

Centrum Medyczne Promed Kluska, Mazgaj spółka jawna, ul. Władysława Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

ul. Władysława Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

19.600,00 zł

2

Zdrowie Rodziny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Spółka z o. o.,

33-386 Podegrodzie 255

19.500,00 zł