Dobrowolny ZUS? propozycja zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz twierdzi, że składka na ubezpieczenia społeczne jest jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego proponuje, by była dobrowolna.

– Przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że jednakowa stawka dla wszystkich jest przeszkodą dla firm o niskich dochodach, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do powstania straty finansowej.

– mówił Rczecznik MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postuluje, by składka na ZUS była dobrowolna – obowiązkowe byłoby tylko ubezpieczenie zdrowotne. Co do reszty, przedsiębiorca miałby prawo sam zdecydować, czy chce pozostać w systemie powszechnym i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS, czy nie.

Środki zaoszczędzone na ZUS, przedsiębiorca mógłby przeznaczyć na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje albo bieżące potrzeby. Oczywiście w przypadku nieopłacania składek na ZUS przedsiębiorca musiałby się liczyć z brakiem emerytury.

Ilu przedsiębiorców byłoby zainteresowanych rezygnacją z opłacania ZUSu?

Ponad 45 proc. przedsiębiorców zrezygnowałoby z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby istniała taka możliwość – wynika z badań zrealizowanych przez Instytut IPC na zlecenie Biura Rzecznika MŚP. Natomiast 43 proc nadal płaciłoby składki na ubezpieczenie społeczne.