Ciąg dalszy wizyty duszpasterskiej w parafiach gminy Podegrodzie

Parafia Podegrodzie

Sobota 11 stycznia 2020 r.

Ks. Proboszcz – od godz. 9.00 – Gostwica – Gaj, Zagrody, koło Szkoły – od państwa Plata do Szkoły Podstawowej, do państwa Barbary i Jacka Kula
Ks. Edward – od godz. 8.00 – Mokra Wieś – „Bania” – od strony Stronia – od państwa Agaty i Piotra Dyrek do pani Bronisławy Olszak
Ks. Maciej – od godz. 8.00 – Gostwica – „Krzaki i Duleńskie” – od strony Barczynki – od państwa Stefani i Jana Chrobak do państwa Urszuli i Mirosława Bieryt i od państwa Krystyny i Czesława Koszkul do państwa Ewy i Janusza Dora
Ks. Mateusz – od godz. 8.00 – Stadła – od strony Gostwicy – od państwa Anny i Zbigniewa Tokarczyk do państwa Zofii i Walentego Maciuszek przy ul. Spacerowej – centrum – strona szkoły

Niedziela 12 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 13.00 – Podegrodzie – od państwa Marii i Władysława Pyrdoł w kierunku mostku do państwa Bogusławy i Bronisława Błaszczyk
Ks. Maciej – od godz. 13.00 – Podegrodzie – Nowe Osiedle – od państwa Joanny i Krzysztofa Zygmunt do państwa Marioli i Leszka Maciuszek (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Mateusz – od godz. 13.00 – Stadła – Wyglanowice – lewa strona od państwa Wojciecha i Ludwiki Janczak do państwa Ewy i Dariusza Kasprzyk (odcinek podzielony – cz. II)

Poniedziałek 13 stycznia 2020 r.

Ks. Proboszcz – od godz. 13.00 – Podegrodzie – os. Nad Wodą – od państwa Smoleń od Żwirowni lewa strona osiedlem do państwa Jerzego i Krystyny Kożuch (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Edward – od godz. 15.00 – Podegrodzie – Łazy – od gory – od państwa Moniki i Tomasza Pasiut do państwa Fiut
Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Podegrodzie – Nowe Osiedle – od państwa Średniawa do państwa Małgorzaty i Marka Piękoś (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Mateusz – od godz. 12.00 – Rogi – od państwa Jolanty i Tadeusza Dyrek do państwa Marty i Roberta Dyrek

Wtorek 14 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 12.00 – Podegrodzie – centrum – od państwa Szewczyk do pani Małgorzaty Pasoń – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Gostwica – Łączki, Górki i Rzeki – od państwa Stanisławy i Józefa Kotas do państwa Barbary i Czesława Zielińskich – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Mateusz – od godz. 14.00 – Podegrodzie Kolonia – od państwa Barbary i Pawła Gorczowskich do państwa Sławomira i Anny Maciuszek – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Proboszcz – od godz. 13.00 – Podegrodzie – os. Nad Wodą – od państwa Waligóra do państwa Łatka – (odcinek podzielony – cz. II)

Środa 15 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 15.00 – Podegrodzie – centrum – od pani Marii Pasoń do państwa Barbary i Piotra Ciężobka – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Gostwica – Łączki, Górki i Rzeki – od pani Danuty Żelasko do państwa Rozalii i Bronisława Migacz – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Mateusz – od godz. 14.00 – Podegrodzie Kolonia – od państwa Agnieszki i Zenona Jarosz do państwa Marii i Zdzisława Szewczyk – (odcinek podzielony – cz. II)

Czwartek 16 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 16.00 – Podegrodzie – centrum – pod kościołem – od państwa Reśko do skrzyżowania do państwa Zofii i Józefa Hamiga a następnie od państwa Anny i Kazimierza Tokarczyk do państwa Marii i Stanisława Buczek
Ks. Maciej – od godz. 16.00 – Gostwica – Poświątne – Za Rzeką – od strony Stadeł – od państwa Edyty i Jakuba Borzęckich do państwa Krystyny i Kazimierza Wójcik – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Mateusz – od godz. 13.00 – Stadła – „Polska Wieś” – od państwa Ireny i Jana Drabik do państwa Małgorzaty i Marka Konar -(odcinek podzielony – cz. I)

Piątek 17 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 15.00 – Mokra Wieś – od państwa Urbaniak do państwa Marii i Jana Kuchciak – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Gostwica – Poświątne – Za Rzeką – od strony Stadeł – od państwa Wiesławy i Stanisława Tomczyk do państwa Bodziony – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Mateusz – od godz. 13.00 – Stadła – „Polska Wieś” – od państwa Urszuli i Janusza Konar do państwa Józefy i Marka Ociepka -(odcinek podzielony – cz. II)

Sobota 18 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 8.00 – Mokra Wieś – od Jolanty i Sławomira Klimczak do końca w stronę Osowia do państwa Anny i Tadeusza Gomółka – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Maciej – od godz. 8.00 – Podegrodzie – „Osowie” – od państwa Małgorzaty i Janusza Łatka do państwa Marzeny i Stanisława Bodzionych – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Mateusz – od godz. 8.00 – Podegrodzie – bloki – rozpoczęcie od małych bloków – od państwa Joanny i Jerzego Bodziony do pani Józefy Tokarz

Niedziela 19 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 13.00 – Mokra Wieś – centrum – od państwa Balbiny i Jerzego Olszaków do pana Józefa Matiaszka -(odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Maciej – od godz. 13.00 – Podegrodzie – „Osowie” – od państwa Władysławy i Stanisława Buczek do państwa Danuty i Adama Szabla – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Mateusz – od godz. 13.00 – Rogi – od państwa Janiny i Józefa Potoniec do państwa Urszuli i Krzysztofa Plata

Poniedziałek 20 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 15.00 – Mokra Wieś – centrum – od państwa Beaty i Łukasza Jurkowskich do państwa Urszuli i Marka Węgrzynowskich – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Gostwica – Poświątne – od strony Brzeznej – od państwa Gomółka do państwa Krystyny i Adama Matyaszek – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Mateusz – od godz. 12.00 – Stadła – od remizy OSP – od państwa Roztockich do państwa Schneider – centrum druga strona szkoły

Wtorek 21 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 12.00 – Mokra Wieś – od strony Barczynki – od państwa Anny i Tadeusza Duda do państwa Anny i Krzysztofa Jurkowskich – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Gostwica – Poświątne – od strony Brzeznej – od państwa Bernadetty i Bogdana Zaręba do państwa Jadwigi i Jana Szajewskich – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Mateusz – od godz. 14.00 – Stadła – „Polska Wieś” i wzdłuż drogi do Podegrodzia po lewej stronie – od państwa Teresy i Andrzeja Leśniak do państwa Marii i Czesława Gałysa -(odcinek podzielony – cz. I)

Środa 22 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 15.00 – Mokra Wieś – od strony Barczynki – od państwa Ireny i Tadeusza Jurkowskich do państwa Bernadety i Wiesława Plata – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Gostwica – Poświątne – od strony Brzeznej – od państwa Justyny i Jarosława Mąka do państwa Brotoń – (odcinek podzielony – cz. III)
Ks. Mateusz – od godz. 14.00 – Stadła – „Polska Wieś” i wzdłuż drogi do Podegrodzia po lewej stronie – od państwa Agaty i Wojciecha Maciuszek do państwa Jadwigi i Jana Cabała – (odcinek podzielony – cz. II)

Czwartek 23 stycznia 2020 r.

Ks. Edward – od godz. 16.00 – Mokra Wieś – od strony Barczynki – od państwa Kos do państwa Barbary i Czesława Zwolińskich – (odcinek podzielony – cz. III)
Ks. Maciej – od godz. 16.00 – Brzegi – od państwa Krystyny i Zenona Waligóra do państwa Anny i Stanisława Wojnarowskich – (odcinek podzielony – cz. I)
Ks. Mateusz – od godz. 13.00 – Stadła – od ulicy Spacerowej i wzdłuż drogi do Podegrodzia po prawej stronie – od państwa Małgorzaty i Bogdana Ciapała do państwa Cecylii i Andrzeja Banach – (odcinek podzielony – cz. I)

Piątek 24 stycznia 2020 r.

Ks. Maciej – od godz. 15.00 – Brzegi – od pani Heleny i pana Stefana Waligóra do państwa Sabiny i Bogdana Laciuga – (odcinek podzielony – cz. II)
Ks. Mateusz – od godz. 13.00 – Stadła – od ulicy Spacerowej i wzdłuż drogi do Podegrodzia po prawej stronie – od państwa Stanisława i Doroty Banach do państwa Iwony i Szczepana Myszka – (odcinek podzielony – cz. II)

Sobota 25 stycznia 2020 r.

Ks. Maciej – od godz. 8.00 – Podegrodzie – ul. św. Anny („Stara Droga”) – od państwa Marty i Janusza Szewczyk do państwa Marii i Zenona Szewczyk

Niedziela 26 stycznia 2020 r.

Ks. Maciej – po Mszy świętej wieczornej – Podegrodzie – plebania

Sobota: 11. 01 – od godz. 9.00

  1. Nad rzeką III: od Bogdana Jurczaka do Jana Wastaga
  2. Nad rzeką IV: od Józefa Gawlika do mostu
  3. Od p. Samków do kościoła

Niedziela: 12. 01 – od godz. 14.00

2 księży nad rzeką: – jeden – od Artura Basiagi w kierunku p. Pietrzaków; drugi – od p. Pietrzaków w kierunku A. Basiagi

Poniedziałek: 13. 01 – od godz. 14.00

2 księży nad rzeką: – jeden – od Jana Kuchni w kierunku p. Burdackich; drugi –  od p. Burdackich w kierunku Jana Kuchni

Wtorek: 14. 01 – od godz. 14.00

2 księży ulica: -jeden – od p. Jaskółki drogą do Marcinka po prawej strona; drugi – od p. Józefa Ciuły drogą do Marcinka po lewej stronie

Środa: 15. 01 – od godz. 14.00

  1. Instytut II: czworak i duży blok

Parafia Długołęka-Świerkla

w piątek Sołtystwo i wokół szkoły – od Rafała Platy do Stanisława Jurkowskiego od godz. 14.00

w sobotę Słocina i Kwasowiec – od Marii Żelazko do Czesława Osiki – od godz. 8.00.

w niedzielę Świerkla – od Janusza Gancarczyk do Józefa Bodzionego – od godz.12.00

w poniedziałek Wola Brzezińska – od Józefa Urygi do Krzysztofa Krzyszowskiego od godz. 12.00

źródło: strony internetowe parafii