Chcesz skorzystać z małego ZUS-u? Musisz to zgłosić do 8 stycznia!

Od 2019 roku najmniejsi przedsiębiorcy mogą skorzystać z małego ZUS-u. Jednak nie wszyscy i nie stanie się to automatycznie. Żeby skorzystać z nowych przepisów, trzeba zgłosić zmianę do 8 stycznia. 

Jak zapłacić mały ZUS?

Na początek należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem 05 10, czyli złożyć druk ZUS ZWUA.  Później ponownie należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (wypełnić druk ZUS ZUA), ale już z nowym kodem – 05 90. To będzie oznaczało, że przedsiębiorca zostanie objęty nowymi przepisami. Dokumenty w formie papierowej można złożyć osobiście w oddziale ZUS, lub korzystając z programu „Płatnik”, „ePłatnik”. Wszystko z datą 1 stycznia 2019. Zgłoszenie jest kluczowe, a nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą. Czasu jest bardzo mało, bo musimy to zrobić do 8 stycznia.

Kto może skorzystać z ulgi?

Żeby w 2019 roku skorzystać z małego ZUS-u, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze firma nie może być nowo założona – musiała funkcjonować przynajmniej przez 60 dni w 2018 roku, po drugie nie można rozliczać się kartą podatkową, ani podlegać ubezpieczeniom społecznym z innej działalności gospodarczej.

Kolejnym kryterium jest przychód z działalności. Jeśli w 2018 roku przychód firmy wyniósł przynajmniej 30-krotność minimalnego wynagrodzenia, to mały ZUS nie obowiązuje. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarobili więc w poprzednim roku przynajmniej 63 tys. zł, nie mogą skorzystać z ulgi.

Mały ZUS można płacić przez 3 z 5 lat. Pozostałe 2 to już normalny ZUS. I dodatkowo ważna uwaga – mały ZUS dotyczy tylko ubezpieczeń społecznych. Czyli składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. W składce zdrowotnej nic się nie zmienia. Nadal trzeba ją płacić w pełnej wysokości.