Brzezna, Brzezna-Litacz – część klas przechodzi na naukę zdalną.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektorów Szkół Podstawowych w Brzeznej oraz w Brzeznej-Litaczu, część klas w tych placówkach przechodzi na tryb nauki zdalnej.

Z uwagi na zagrożenia dla zdrowia uczniów wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej, zgodnie z Opinią nr 41/20 z dnia 15.10 2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz Zgodą Organu Prowadzącego Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu będzie organizowała od dnia 15 października 2020 r. do dnia 16 października 2020 r. zajęcia w formie kształcenia zdalnego w części obejmującej klasy: I, II, III i VIII.

– czytamy w zarządzeniu dyrektora placówki oświatowej w Brzeznej-Litaczu.

Podobne zarządzenie wydała Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Brzeznej, z tym że w tej placówce zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą prowadzone od 15 października do 23 października 2020 r. w klasach VI a, VI b, VII a, VII b, VIII.