Bp Andrzej Jeż odwołuje dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych mszach św.

Biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż wydał zarządzenie, które odwołuje udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

Dyspensa będzie nadal obowiązywać dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura) oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem COVID-19.

Treść Zarządzenia Biskupa Tarnowskiego

W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • – osób w podeszłym wieku
  • – osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • – osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI
Ks. dr hab. Robert Kantor
KANCLERZ KURII

źródło: diecezja.tarnow.pl