Biuro Rachunkowe Teresa Kocoń

Biuro Rachunkowe Teresa Kocoń oferuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową głównie małych i średnich przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, a także usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie podatkowym oraz wypełniania różnego rodzaju wniosków.

Na życzenie klienta istnieje możliwość księgowania w jego siedzibie. Biuro posiada ubezpieczenie z tytułu świadczenia usług pełnej księgowości oraz prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Biuro Rachunkowe Teresa Kocoń powstało w 2019 r. na bazie ukończonych przeze mnie w 2010 r. studiów magisterskich o specjalności rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 10-letniego doświadczenia w pracy księgowej oraz posiadanego certyfikatu Ministerstwa Finansów o numerze 65193/2014 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

– informuje pani Teresa Kocoń, właścicielka biura.

Szczegółowa oferta:

Księgowość:

  • pełna księgowość (Księgi Handlowe);
  • uproszczona księgowość (PKPiR, Ryczałt);
  • prowadzenie ewidencji w celu rozliczenia podatku VAT;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (np. PIT, VAT, CIT);
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych firm oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Kadry i płace:

  • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • sporządzenie list płac oraz kart wynagrodzeń;
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych miesięcznych i rocznych oraz obliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek.

Dane kontaktowe:

Biuro Rachunkowe Teresa Kocoń
Brzezna 644, 33-386 Podegrodzie
+48 698 705 668
www.biurotk.pl