Benefis Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podegrodziu Krystyny Dąbrowskiej

28 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbył się Benefis p. Krystyny Dąbrowskiej – wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu, a następnie Szkoły Podstawowej w Podegrodziu.

Na scenie zaśpiewali dla niej liczni muzycy z kilku składów utytułowanego zespołu „Eksperyment”, którzy znów zagrali razem specjalnie na tej uroczystości. Wystąpił też zespół „Małe Podegrodzie”, z którym p. dyrektor zatańczyła „Chodzonego”. Była uczennica Wioletta Liber pięknym operowym wokalem zaśpiewała trzy pieśni. W bardzo efektownym układzie tanecznym zaprezentowała się Agnieszka Bodziony, a liczni absolwenci przekazali życzenia z różnych stron świata.

Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili obecni włodarze gminy: Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach, Wicewójt Stanisław Mazur, radny Józef Kotarba oraz radny Sławomir Czop. W uroczystym benefisie wzięła udział również Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie w latach 2010-2018 oraz proboszcz parafii Podegrodzie ks. prałat Józef Wałaszek.

Swą liczną obecnością uroczystość zaszczycili rodzice, nauczyciele i absolwenci, wyrażając tym podziękowanie za wieloletnią pracę.

źródło, foto: SP w Podegrodziu